Інформація |

Архіви


Застосування комбінованого хондропротектора "артритозамін" в лікуванні уражень структур,що входять до складу суглобових поверхонь

В.С. Ткачишин – д-р мед.наук, доцент кафедри гігієни і професійних хвороб Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

Ураження опорно-рухового апарату – одна з актуальних проблем сучасної медицини. Це спонукало ВООЗ оголосити 2000-2010 р. десятиліттям боротьби із захворюваннями кісток і суглобів, стимулюючи тим самим, проведення досліджень у цій галузі [1]. При цьому не викликає сумніву, що зоною найбільшого ураження є структури, які складають суглобові поверхні – хрящі, міжхребцеві диски, меніски. У процесі життєдіяльності людини саме вони зазнають значних статичних і кінетичних навантажень, оскільки є своєрідною амортизаційною прокладкою між жорсткими поверхнями кісток.

Хрящ (cartіlagіneus) – різновид сполучної тканини, що складається з хрящових клітин (хондроцитів), води (70%) і щільної міжклітинної речовини. Міжклітинна речовина утворена волокнами, близькими за своїм складом до колагену (II типу) й основної речовини сполучної тканини. Основна речовина представлена протеогліканами і глікозоаміногліканами, що продукуються хондроцитами. Хондроцити мають різноманітну форму і приміщені поодиноко або групами всередині хрящових порожнин. Хрящ не має нервових закінчень і судин. Живлення хряща здійснюється за рахунок дифузії живильних речовин із судин охрястя, прилеглих тканин та циркулюючої внутрішньосуглобової синовіальної рідини. Тому регенераторні можливості хряща дуже обмежені.

Залежно від будови волокнистого компонента міжклітинної речовини виділяють три види хрящів:

 • Гіаліновий (склоподібний) хрящ. Він вкриває суглобові поверхні кісток. Хрящі ребер, трахеї і бронхів є гіаліновими.
 • Волокнистий хрящ, з якого утворені міжхребцеві та міжлобковий диск.
 • Еластичний хрящ, що входить до складу хряща вушної раковини, деяких хрящів гортані.

Стосовно теми, що розглядається, важливе значення мають перші два види хряща – гіаліновий та волокнистий. Межхребцевий диск (dіscus іntervertebralіs або fіbrocartіlago іntervertebralіs) – волокнистий хрящ, що з'єднує тіла суміжних хребців і складається з фіброзного кільця й драглистого ядра. Суглобовий менікс (menіscus artіcularіs) – хрящова прокладка півмісячної форми між суглобними поверхнями кісток у колінному суглобі, що збільшує їх конгруентність і площу зіткнення. Таким чином, для структур, що входять до складу суглобових поверхонь, є одна спільна риса – вони є хрящовими утворами – гіаліновими або волокнистими (в залежності від локалізації). Природжені вади та набуті ураження, що стосуються зазначених структур, перешкоджають людині вести повноцінне особисте життя та виконувати у повному обсязі свої трудові обов’язки.

Є значна кількість причин, що обумовлює зростання частоти виникнення набутих уражень структур, які складають суглобові поверхні:

 • Перенесені інфекційні захворювання, що уражують безпосередньо суглоби, або як вторинні зміни суглобових поверхонь, що виникають в якості ускладнень основної патології.
 • Дегенеративно-дистрофічні зміни, спричинені малорухливим способом життя, значними фізичними навантаженнями під час професійної діяльності, недостатнім вмістом у раціоні складових, котрі організм використовує для відновлення хрящової і сполучної тканини та нормального їх функціонування.
 • Віковий фактор, оскільки з віком частота захворювань суглобів зростає. Цей факт є загальновизнаним. Із сотні мільйонів людей в усьому світі, що страждають на захворювання опорно-рухового апарату, 2/3 складають особи літнього віку. Лікування цих захворювань дуже дорого обходяться суспільству [1].
 • Порушення обмінних процесів.
 • Порушення процесів регенерації за рахунок зниження кровопостачання або інших механізмів надходження живильних речовин до хрящових утворів.

З профілактичною і лікувальною метою нині застосовують хондропротектори – препарати, які постачають необхідні компоненти для нормального функціонування структур, що входять до складу суглобових поверхонь. Хондропротектори є препаратами повільної дії. Компоненти, які входять до складу хондропротекторів, справляють хондромодифікувальну дію, що запобігає деградації суглобового хряща і сприяє процесам його регенерації.

Одним із представників цього класу препаратів є комбінований хондропротектор "Артритозамін". Препарат "Артритозамін" (Arthritosamin) виробництва компанії "Хелсівей Продакшен, Інк.", США (Healthyway Productіon, Іnc., USA) зареєстровано в Україні як біологічно активну добавку до їжі, що реалізується через аптечну мережу.

До переваг препарату відносяться такі позиції:

 • Компанія використовує для створення препарату екологічно чисті джерела морського (риби, молюски), мінерального та рослинного походження.
 • "Артритозамін" є препаратом, що містить тільки натуральні інгредієнти.
 • Компоненти, що входять до складу препарату, мають специфічні унікальні властивості. Вони зупиняють дегенеративно-дистрофічні процеси і сприяють активному відновленню уражених структур, що входять до складу суглобових поверхонь.
 • Крім хондропротекторної дії, препарат "Артритозамін" має знеболювальний, антиоксидантний, загальнозміцнювальний та протизапальний ефект.

Склад одної таблетки препарату приведено у таблиці: Основні компоненти, що входять до складу препарату "Артритозамін":

Інгредієнт Доза
Глюкозаміну сульфат 500 мг
Хондроїтину сульфат 200 мг
МСМ (метилсульфонілметан) 500 мг
Вітамін Е (Д-альфа-токоферол) 10 М.Е.
Босвеллія (екстракт) 20 мг
Турмерика (екстракт) 100 мг
Виноградні кісточки (екстракт) 10 мг

Глюкозаміну сульфат (Glucosamіne Sulfate) – природна речовина, яку отримують з морських раковин. Глюкозамін є похідним глікозоаміногліканів – речовин, що входять до складу тканин організму людини, зокрема суглобного хряща. Цей компонент "Артритозаміну" розглядається як своєрідний "будівельний матеріал" для відновлення ушкоджень суглобового хряща, спричинених порушенням обміну речовин, інфекційно-алергійними процесами або травмами, тому що є основним субстратом синтезу глікозаміногліканів хондроцитами. Глюкозамін стимулює синтез протеогліканів та пригнічує їх деградацію. Таким чином забезпечується структурна цілісність хряща, формуються мікроструктури, що додають хрящу міцність, дозволяють протистояти тиску. Природне походження дозволяє цьому компоненту легко і швидко засвоюватися в травному каналі, зберігаючи свою хімічну структуру. Тим самим компенсується його недостатність в організмі людини.

Хондроїтину сульфат (Chondroіtіne Sulfate) отримують з акулячого хряща. Цей компонент необхідний для відновлення хряща. Механізм дії хондроїтину подібний до такого в глюкозаміну. Відмітною властивістю хондроїтину сульфату є його здатність пригнічувати дію специфічних ферментів, що руйнують сполучну тканину. Хондроїтину сульфат здатний позитивно впливати на метаболізм глікозоаміногліканів, але з меншим ефектом порівняно з глюкозаміном. Хондроїтин також добре всмоктується в травному каналі, при цьому зберігається його хімічна структура. Глюкозаміну сульфат та хондроїтину сульфат – є основними дійовими складовими хондропротекторів в цілому [1-4].

МСМ (метілсульфонілметан, MSM, Methylsulfonіlmethane) – природний мінерал, що є органічним джерелом сірки. Метілсульфонілметан у значній кількості міститься в молоці і дощовій воді, але він дуже швидко руйнується під час кип'ятіння, що не дає можливості активно використовувати ці джерела для систематичного поповнення запасів сірки в організмі людини.

Сірка є важливим мікроелементом для організму людини. Це структурний компонент амінокислот, що містять сірку (метіоніну та цистину) сульфатованих глікозаміногліканів, коферменту А, тіаміну, біотину, ліпоєвої кислоти, таурину, а також активних центрів SН-ферментів [3]. Найбільша кількість сірки міститься у волоссі, жовчі, нервовій, хрящовій і кістковій тканині. Тому органічні сполуки сірки є важливим складовим компонентом препарату "Артритозаміну", що підвищує його клінічну ефективність у лікуванні запально-дегенеративних уражень опорно-рухового апарату – артриту, розтягнення зв'язок, тендовагініті, бурситу, остеоартрозу, остеохондропатії та ін.

Вітамін Е (токоферол) – сфера застосування цього вітаміну у медицині досить широка. Для лікування захворювань опорно-рухового апарату найважливіше значення має його антиоксидантна активність. Достатня кількість вітаміну Е в організмі запобігає негативній дії вільних радикалів (у тому числі і на хрящову тканину), поліпшує стан кістково-м'язової системи й опорно-рухового апарату.

До складу препарату «Артритозамін» входять і представники рослинного світу, у тому числі й екзотичні. Це екстракти трав (босвеллії та турмеріки) і виноградних кісточок.

Екстракт босвеллії (Boswellіa) містить тритерпенові кислоти, ессенціальні жирні кислоти, терпеноли, моносахариди, стероли і таніни, що мають протизапальну та антисептичну дію.

Екстракт турмерики (Turmerіc) містить леткі жирні кислоти, куркумин і фенольні діарилгептаноїди, куркуміноїди, есенціальні жирні кислоти, турмерон тощо. Важливе значення має антибактеріальна, протизапальна та антиоксидантна дія цього компонента, а також ефект, подібний до впливу гідрокортизону на організм.

Екстракт виноградних кісточок (Grape Seed Extract) має антиоксидантні та протизапальні властивості (за рахунок наявності у його складі олігопроантиціанідів). У кісточках міститься також дубильні речовини, лецетин, ванілін, ефірна олія. Цей інгредієнт сприяє зміцненню структур, що входять до складу сполучної тканини, має виражену репаративну та загальнозміцнювальну дію.

"Артритозамін", завдяки комбінації складових компонентів, ефективний не тільки для профілактики запально-дегенеративних захворювань структур, що входять до складу суглобових поверхонь опорно-рухового апарату, але і чудово зарекомендував себе в якості ефективного хондропротектора серед осіб, які займаються фізкультурою і спортом. Біль у суглобах і хребці зменшується як у стані спокою, так і під час рухів і ходьби. Закономірно, що загальне самопочуття при цьому відчутне поліпшується.

Профілактичне застосування препарату запобігає загостренням хронічних захворювань і подовжує стадію ремісії. Приймаючи "Артритозамін" з профілактичною метою можна зберегти нормальну функцію опорно-рухового апарата, забезпечити стійкість хрящової тканини до високих фізичних навантаженнях, у тому числі і в осіб з надмірною масою тіла. У комплексі з іншими медикаментозними і не медикаментозними методами лікування препарат дозволяє безпечно й успішно прискорити процеси одужання і підвищити ефективність лікування, захворювань хрящів, менісків, міжхребцевих дисків запального або дегенеративно-дистрофічного характеру.

Дозування препарату дуже зручне – по 1-таблетці 2 рази в добу. Вживають під час їди, запиваючи водою. Тривалість курсу профілактичного лікування, яке дозволяє запобігти загострення, становить від 1 до 3 місяців (2 рази на рік). У разі загострення "Артритозамін" застосовують у комплексних схемах лікування. Тривалість лікування визначає лікар. Значна клінічна ефективність і нешкідливість "Артритозаміну" (негативних побічних ефектів препарату не виявлено, можлива лише індивідуальна чутливість до якогось його компонента) дозволяє йому гідно поповнити групу хондропротекторів, що застосовуються в Україні.

1. Ладжуз-Резиг А., Закрави Л., Юбельгард Д. Профилактика и лечение артрозов: биомеханические и биохимические аспекты (материалы X Средиземноморского конгресса по ревматологии, 2000 г.) //Ліки України. – 2003. – № 4. – С. 35-36. 2. Рисман М. Биологически активные пищевые добавки: неизвестное об известном. Пер с англ. М.А.Новицкой, А.М.Славиной. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1998. – 490с. 3. Ткачишин В.С., Ткачишина Н.Ю. Стандартизированные схемы применения биологически активных добавок компании "CaliVita® International" в медицинской практике. – Київ: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 102с. 4. Chariot J., Dreiser R., Loyau С., Mascunabe-Puyanne A., Mazleres В., Menkes С., Valat J. Хондроїтину сульфат у лікуванні гонартрозу та коксартрозу: Результати 5-місячного проспективного багатоцентрового дослідження із застосуванням подвійного сліпого методу та плацебо-контролю //Ліки України. – 2004. – № 4. – С. 59-60.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial